بنده کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی هستم و همراه با سایر دوستان در «دکتر توت» سعی داریم بهتون راه و روش یک سبک زندگی علمی را یادآوری کنیم که رعایت رژیم غذایی سالم و فعالیتی بدنی مناسب و کافی لازمۀ اون هست. بنده در انجمن تغذیه ایران و انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران عضویت دارم و شماره نظام پزشکی بنده ت-5279 است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.
کاربر هنوز هیچ خریدی انجام نداده است.